Chikitsalaya Committee (2019 - 2021)

 • President
  Shri Hasmukh Sanghvi
  M/s Premchand Gomaji Co.

 • Vice President
  Shri Dhanprakash Jain
  M/s Rekha Creation


 • Hon. Secretary
  Shri Suresh K Shah
  M/s Shah Sureshkumar Anishkumar

 • Hon. Secretary
  Shri Mohanlal Agarwal
  M/s Mohanlal & Brothers

 • Mr. Basant Jain

  Treasurer
  Shri Shyam Sunder Jhanwer
  M/s Standard Traders