98th birthday celebration of our patron Shri Kashinathji Gadia